• Stołówka szkolna

    • Szanowni Państwo, od 15.11.2021 obowiązuje nowy  numer konta szkoły do wpłat za obiady.

     Aktualny nr konta: 05 1090 2558 0000 0001 4887 5454

     poprzedni nr konta: 71 1090 2558 0000 0001 3502 5770

      

     KOSZT OBIADÓW ZA M-C 

     - za dzieci z oddziału przedszkolnego   x dni x 10zł

     - za uczniów klasa I-VIII  x dni x 10zł 

      

     Zobacz jadłospis:

     Jadlospis18-22.03.2024.pdf

      

     Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej wnoszona  jest w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za m-c bieżący.

     Prosimy o dokonanie wpłat w wyznaczonym terminie. Nie zapłacenie  za obiady w wyznaczonym czasie wiąże się z odmową wydania dziecku obiadu w danym miesiącu. W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot opłaty proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godz. 9:00 danego dnia, u intendentki lub pod numer tel. 684539176 lub 683773375 

     Niezgłoszenie w podanym terminie, powoduje skutek finansowy w postaci zapłacenia za niezjedzony posiłek.

     Informacje o liczbie posiłków w danym miesiącu będą umieszczane na tablicach ogłoszeń i na stronie szkoły. Nieuiszczenie opłaty do dnia 10-go danego miesiąca spowoduje odmowę wydania posiłku.

     Całkowita rezygnacja z posiłków musi być  zgłoszona w formie pisemnej w dniu poprzedzającym rezygnację do intendentki stołówki Pani Ewelina Tutak w gab.301.

      

     *ALERGENY W ŻYWNOŚCI

     1.Gluten 2.Skorupiaki 3.Jajka 4.Ryby 5.orzeszki ziemne   6.Soja   7.Mleko i jego przetwory  8. Orzechy 9. Seler 10. Gorczyca 11. Nasiona sezamu 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki i małże

      

     Ze stołówki korzystają  uczniowie PSP nr 5 i dzieci MP nr 5 oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. 

     Stołówka istnieje od początku istnienia szkoły podstawowej - od roku 1980.