Nawigacja

Historia szkoły

Krótka historia "żagańskiej piątki"

8 maja 1980r przecięto wstęgę symbolizującą otwarcie nowo wybudowanej szkoły. Ceremonii tej dokonano w obecności Pana Zbigniewa Piwońskiego Kuratora Oświaty i Wychowania, Pana Wiesława Jurgi- Naczelnika Miasta oraz Naczelnika Gminy Żagań- Pana Tomasza Niesłuchowskiego, a sztandar szkoły odebrała Pani Elżbieta Malinowska ówczesny gminny Dyrektor Szkół.

       We wrześniu 1984r macierzystą szkołę przekwalifikowano w Szkołę Podstawową nr 5.

       23 kwietnia 1993r odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły gen. S Maczkowi, ufundowanej przez Zarząd Miasta Żagania. Od tej pory kultywujemy tradycje 1 Dywizji Pancernej i jej generała: Stanisława Maczka. Wówczas dyrektorem szkoły była Pani mgr Małgorzata Marczuk.

W latach następnych dyrektorem była  Pani mgr Iwona Wilczopolska.

 1 września 1999r nastąpił podział szkoły na dwie jednostki organizacyjne:

  • Publiczną Szkołę Podstawową nr5

  • Publiczne Gimnazjum nr2

 

W roku szkolnym 2007/2008 dyrektorem PSP nr5 w Żaganiu była Pani mgr Halina Szyposz.

W dniu 1 września 2008 r nastąpiło połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr5 i Publicznego Gimnazjum nr2 w Zespół Szkół nr2 w Żaganiu. Dyrektorem szkoły był  Pan mgr inż. Artur Kubala.

Od roku 2015 dyrektorem szkoły jest Pan mgr Tomasz Szewczyk.

Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół nr2 przestał istnieć, szkoła nosi nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej nr5 w Żaganiu.

Od roku szkolnego 2020/2021 dyrektorem szkoły jest Pani mgr  Bogumiła Kowalik.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu
    ul. Nocznickiego 18
    68-100 Żagań
  • tel./fax 68 377 33 75
    tel. kom. 517 640 302