Nawigacja

Zebrania i dni kontaktowe

 

 Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

- 16. września 2019r.  

Temat: Zebranie informacyjne w klasach, przedstawienie ubezpieczyciela, przedstawienie zasad Wewnątrzszkolnego i Przedmiotowych Systemów Oceniania, zapoznanie ze Statutem Szkoły, wybór rady klasowej i przedstawicieli do Rady Rodziców.

          - 16. grudnia 2020r.    

         Temat:  Przedstawienie przewidywanych ocen śródrocznych w tym ocen niedostatecznych

 

- 10.luty 2021r.       

Temat: Informacja dla rodziców klas III Gimnazjum o egzaminach, zebranie podsumowujące działalność szkoły w I półroczu oraz informacja o ocenach śródrocznych uzyskanych przez uczniów.

 

- 12. maja 2021r.    

Temat: Przedstawienie przewidywanych ocen rocznych w tym ocen niedostatecznych.

 

Terminy spotkań „środy kontaktowe”- ustalone z wychowawcami, zalecane kontakty zdalne.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu
    ul. Nocznickiego 18
    68-100 Żagań
  • tel./fax 68 377 33 75
    tel. kom. 517 640 302