Nawigacja

Zebrania i dni kontaktowe

 

 Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

- 18. września 2019r.  godz. 1630

Temat: Zebranie informacyjne w klasach, przedstawienie ubezpieczyciela, przedstawienie zasad Wewnątrzszkolnego i Przedmiotowych Systemów Oceniania, zapoznanie ze Statutem Szkoły, wybór rady klasowej i przedstawicieli do Rady Rodziców.

          - 11. grudnia 2019r.    godz. 1630

         Temat:  Przedstawienie przewidywanych ocen śródrocznych w tym ocen niedostatecznych

 

- 12.luty 2020r.        godz. 1630

Temat: Informacja dla rodziców klas III Gimnazjum o egzaminach, zebranie podsumowujące działalność szkoły w I półroczu oraz informacja o ocenach śródrocznych uzyskanych przez uczniów.

 

- 13. maja 2020r.       godz. 1630 

Temat: Przedstawienie przewidywanych ocen rocznych w tym ocen niedostatecznych.

 

 

Terminy spotkań „środy kontaktowe”

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu
    ul. Nocznickiego 18
    68-100 Żagań
  • tel./fax 068 453-91-77 ; 68 377 33 75