Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

Plan zajęć na rok szkolny 2019/2020:

LP.

Nazwa zajęć pozalekcyjnych

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Liczba uczniów/klasa

 1.  

PPP/Praca z uczniem słabym i zdolnym.

Rybacka Alina

15   3c

 1.  

PPP – koło języka polskiego

Ewa Ziomek

5     8b

 1.  

PPP/Praca z uczniem słabym

Herman Marta

4   2a

 1.  

Zajęcia przygotowujące do bierzmowania

Mazur Elżbieta

17    8a 8b 7a 7b

 1.  

PPP/Zajęcia wyrównawcze

Pawlikowska Beata

8    2b

 1.  

Koło teatralne

Dulińska-Fałat Barbara

17     5a 2b 2a 1b

 1.  

PPP/Kółko matematyczne

Burghardt Alicja

14    6b

 

 1.  

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Burghardt Alicja

 

9     6c

 1.  

Koło przedmiotowe – język polski

Ewa Pogorzelska

15     8a    

 1.  

Koło algorytmiczne CMI

Kabacińska Alicja

20         kl 5-8

 1.  

Kółko teatralne w języku francuskim

Wioletta Sosnowska

6            kl 6

 1.  

PPP – koło historyczne

Grzymała Kornelia

12       5b

 1.  

Matematyka – zajęcia wyrównawcze

Kubala Artur

14     kl 5,6,8

 1.  

Matematyka – zajęcia rozwijające

Kubala Artur

18     kl 5,6,8

 1.  

Koło fizyczne

Wróblewski  Zbigniew

8    kl 7-8

 1.  

Szkolny klub wolontariatu

Marta Majka

30  kl 4-8

 1.  

Matematyka mimochodem

Aleksandra Gmerek

8    3b

 1.  

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne –ortografia z Bartkiem

Aleksandra Gmerek

6    3b

 1.  

Koło chemiczne

Wójcik Izabela

6    kl 7,8

 1.  

Zajęcia wyrównawcze

Wójcik Izabela

8   kl 5-8

 1.  

Zajęcia wokalne

Wolska Marlena

8     6b 

 1.  

Koło języka niemieckiego

PPP

Anna Kowalska

8        5a

 1.  

Koło języka niemieckiego

PPP

Anna Kowalska

8        6a

 1.  

PPP/Zajęcia z uczniem zdolnym oraz dla uczniów potrzebujących wsparcia

Różanowska Jolanta

8        3a

 1.  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze PPP

Justyna Wawrzynowicz

15     kl 7-8

 1.  

Kółko matematyczne

Justyna Wawrzynowicz

7       kl  7b

 1.  

Koło przedmiotowe z języka polskiego

Magdalena Mirska - Pasternak

18    4a 6c 6b

 1.  

Zajęcia z programu Szkolny Klub Sportowy

Michalak Andrzej

15    kl 5

 1.  

Zajęcia z programu Szkolny Klub Sportowy

Jasiński Janusz

15    kl 6

 1.  

Zajęcia z programu Szkolny Klub Sportowy

Wilenta Joanna

15    kl 7

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Urban Wiesław

6     kl 7     

 1.  

Koło  języka niemieckiego

Urban Wiesław

5     kl 7-8

 1.  

PPP/Praca z uczniem słabym

Kulesza Agnieszka

8       4a

 1.  

Koło historyczne

Kulesza Agnieszka

6     6b  7a  7b

 1.  

PPP Koło biologiczno - ekologiczne

Stąpel Alicja

8       kl 6-8

 1.  

PPP Koło biologiczno - przyrodnicze

Stąpel Alicja

8       kl 4-6

 1.  

Praca z uczniem zdolnym

Stąpel Alicja

8       kl 4-8      

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu
  ul. Nocznickiego 18
  68-100 Żagań
 • tel./fax 68 377 33 75
  tel. kom. 517 640 302