• Egzamin 2020/2021

    • Aktualne informacje na www.gov.pl

     W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

      

     Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

     Dzień

     Przedmiot

     Godzina rozpoczęcia

     Czas trwania

     25 maja, wtorek

     język polski

     9:00

     120 minut

     26 maja, środa

     matematyka

     9:00

     100 minut

     27 maja, czwartek

     język obcy nowożytny

     9:00

     90 minut

      

     W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

     • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
     • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
     • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

     W 2021 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 360 400 uczniów z prawie 12 700 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 081 000 arkuszy.

     Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 115 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

     • 59 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim

     oraz

     • 56 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

     Największa grupa ósmoklasistów (96,66%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42% ósmoklasistów.

     Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

     Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.