• Rada rodziców

    • Decyzją Rady Rodziców z dnia 14.09.2023 r. wysokość składki na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2023/2024  wynosi na 50 zł na  dziecko płatnej do 30.11.2023 roku.

     Wpłat można dokonywać przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego Rady Rodziców lub u wychowawców lub skarbników klasy.

     Dane do wpłaty:
     Rada rodziców PSP nr 5 w Żaganiu
     nr konta: 50 9657 0007 0000 0000 0521 0001
     tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa, składka na komitet rodzicielski


     Na konto Rady Rodziców prosimy wpłacać tylko i wyłącznie składkę na komitet rodzicielski!
           
     Każda klasa, która dokona 100% wpłat do końca miesiąca listopada 2023 roku, otrzyma możliwość wykorzystania 25% wpłaconej kwoty na potrzeby klasy.
     Zebrane środki finansowe przeznaczone są na potrzeby dzieci, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat.

     Wszystkim rodzicom, którzy - opłacając składki - wspierają finansowo Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy i liczymy na  dalszą współpracę!


     Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

     Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Zofia Kaczmarek-Wawrzyń.

     Zastępca przewodniczącej - Pani Anna Bober.

     Skarbnik - Pani Agnieszka Działkowska.              

     Sekretarz - Pani Katarzyna Trzasko.