• Projekt Erasmus + Kształcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej.
     • Projekt Erasmus + Kształcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej.

     • 16.02.2023 13:32
     • Stawiamy na rozwój i nawet pandemia nie jest w stanie nas powstrzymać!  
      Chcielibyśmy z dumą poinformować, ze nasza szkoła przeszła pomyślnie proces weryfikacji i rekrutacji i już od września uczestniczy w realizacji projektu Erasmus+ Mobilność kadry pedagogicznej- Open Your Mind- Be Creative, Be Effective. 
      W ramach tego projektu 13 pracowników naszej szkoły, w większości nauczycieli podejmuje działania związane ze wzrostem kompetencji językowych, w zakresie wielojęzyczności. Dodatkowo rozwija swoje kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.
      Stawiamy na wielojęzyczność, zwłaszcza jeżeli chodzi o język angielski, poprzez działania projektowe pragniemy zwiększyć możliwości rozwoju zawodowego oraz dążyć do satysfakcji z wykonywania codziennej pracy.
      Wśród celów szczegółowych znalazło się wykorzystanie aktywizujących metod nauczania, dzięki szkoleniom i poznaniu różnego rodzaju praktyk i zasobów edukacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, a tym samym zwiększenie atrakcyjności prowadzonych lekcji i wzrost motywacji uczniów do nauki.
      Planujemy wdrażanie metody CLIL, dalszy rozwój kompetencji w zakresie TIK, wymianę doświadczeń w zarządzaniu szkołą, a więc poszerzenie umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynarodowego wymiaru w dziedzinie kształcenia. Zamierzamy wprowadzać innowacje pedagogiczne dzięki odbyciu zagranicznych szkoleń oraz podniesieniu kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania. Będziemy się angażować w działania typu e- Twining.
      Cele ambitne, sporo pracy, mnóstwo wyzwań, zdobywanie zupełnie nowych doświadczeń! Ale chcemy! Działamy i zamierzamy sprostać wyzwaniu. Na chwilę obecną nauczyciele i pracownicy uczestniczą z pełnym zaangażowaniem w kursie języka angielskiego, który jest organizowany w naszej szkole w ramach projektu Erasmus + KA 1 Mobilność kadry pedagogicznej.  Zajęcia prowadzone są przez fantastycznego językowca panią Małgorzatę Ciepielowską, która wspaniale wykorzystuje narzędzia cyfrowe w nauce języka angielskiego, a dodatkowo dba by nauka była atrakcyjna i efektywna. Kurs potrwa do czerwca, a podczas wakacji nauczyciele i pracownicy wezmą udział w szkoleniach zagranicznych.
      Pięciu nauczycieli weźmie udział w intensywnym kursie języka angielskiego w Splicie w Chorwacji, dwie osoby nauczyciel i pomoc nauczyciela wyjadą na Maltę i tam będą doskonalić swoje kompetencje językowe, dwóch nauczycieli weźmie udział w kursie języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, który odbędzie się w Dublinie, w Irlandii. Dwóch nauczycieli będzie poznawać i doskonalić wprowadzanie metody CLIL ( zintegrowane nauczanie treści i języka obcego) podczas kursu na Malcie. Jeden z nauczycieli wyjedzie na kurs metodyczny na Islandię, gdzie pozna i zgłębi tajniki metody : Play to learn more- Smart teachers play more! W projekt zaangażowana jest również kadra zarządzająca, która w ramach programu Job Shadowing, śledzić będzie pracę w zaprzyjaźnionej, partnerskiej szkole w miejscowości Villaloga, w Hiszpani.

      Wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie mobilności, jak i trwania całego projektu pomoże nam w budowaniu nowoczesnej, wysoko wyspecjalizowanej placówki, w której priorytetem jest wysoka jakość kształcenia połączona z atrakcyjnością prowadzonych zajęć. Będziemy wdrażać bardzo nowoczesne rozwiązania edukacyjne oraz rozwijać maksymalnie kompetencje w zakresie języka angielskiego, a to wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom współczesnej edukacji młodych ludzi, a także by zapewnić naszym wychowankom i ich rodzicom jak najwięcej satysfakcji.

     • więcej
     • Projekt Erasmus + Kształcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej.
     • Projekt Erasmus + Kształcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej.

     • 21.12.2020 21:28
     • Projekt Erasmus + Kształcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej.
      Stawiamy na rozwój i nawet pandemia nie jest w stanie nas powstrzymać!
      Chcielibyśmy z dumą poinformować, ze nasza szkoła przeszła pomyślnie proces weryfikacji i rekrutacji i już od września uczestniczy w realizacji projektu Erasmus+ Mobilność kadry pedagogicznej- Open Your Mind- Be creative, Be Effective.
      W ramach tego projektu 13 pracowników PSP nr 5, w większości nauczycieli podejmuje działania związane ze wzrostem kompetencji językowych, w zakresie wielojęzyczności. Dodatkowo rozwija swoje kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.
      Stawiamy na wielojęzyczność, zwłaszcza jeżeli chodzi o język angielski, poprzez działania projektowe pragniemy zwiększyć możliwości rozwoju zawodowego oraz dążyć do satysfakcji z wykonywania codziennej pracy.
      Wśród celów szczegółowych znalazło się wykorzystanie aktywizujących metod nauczania, dzięki szkoleniom i poznaniu różnego rodzaju praktyk i zasobów edukacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, a tym samym zwiększenie atrakcyjności prowadzonych lekcji i wzrost motywacji uczniów do nauki.
      Planujemy wdrażanie metody CLIL, dalszy rozwój kompetencji w zakresie TIK, wymianę doświadczeń w zarządzaniu szkołą, a więc poszerzenie umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynarodowego wymiaru w dziedzinie kształcenia. Zamierzamy wprowadzać innowacje pedagogiczne dzięki odbyciu zagranicznych szkoleń oraz podniesieniu kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania. Będziemy się angażować w działania typu e- Twining.
      Cele ambitne, sporo pracy, mnóstwo wyzwań, zdobywanie zupełnie nowych doświadczeń! Ale chcemy! Działamy i zamierzamy sprostać wyzwaniu. Na chwilę obecną nauczyciele i pracownicy uczestniczą z pełnym zaangażowaniem w kursie języka angielskiego, który jest organizowany w naszej szkole w ramach projektu Erasmus + KA 1 Mobilność kadry pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są przez fantastycznego językowca panią Małgorzatę Ciepielowską, która wspaniale wykorzystuje narzędzia cyfrowe w nauce języka angielskiego, a dodatkowo dba by nauka była atrakcyjna i efektywna. Kurs potrwa do czerwca, a podczas wakacji nauczyciele i pracownicy wezmą udział w szkoleniach zagranicznych.
     • więcej
     • Sukces PSP nr 5 w Żaganiu.
     • Sukces PSP nr 5 w Żaganiu.

     • 29.06.2020 08:42
     • Nasza szkoła otrzymała 37151 euro na realizację projektu Erasmus+ KA 1  Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. „Open Your Mind – Be Creative, Be Effective!”

       Celem strategicznym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli, a w efekcie kompetencji uczniów, w zakresie wielojęzyczności, wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych i aktywizujących metod pracy, organizacji nauczania i współpracy w szkole.

      Projektem zostaną objęci pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz kadra zarządzająca szkołą, w sumie 11 osób. Wezmą oni udział w 14 moblinościach, w tym job shadowing ( obserwacja pracy w partnerskiej szkole w Hiszpanii) Realizacja zamierzonych celów odbędzie się poprzez udział nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz kadry zarządzającej w kursach języka angielskiego i kursach metodycznych za granicą ( poprzedzonych kursem językowym w szkole), co wpłynie na wzrost kompetencji językowych nauczycieli.

      W projekcie duży nacisk zostanie położony na podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli m.in. poprzez udział w szkoleniach zagranicznych jak i poprzez dokształcanie na platformie internetowej z zakresu narzędzi TIK i metod aktywizujących. Nauczyciele ci będą wykorzystywać poznane narzędzia w pracy z uczniami oraz podczas realizacji projektów, być może z nauczycielami poznanymi podczas mobilności, dyrekcja zaś wykorzysta poznane narzędzia do pracy w zarządzaniu szkołą.

      W szerszym kontekście projekt przyczyni się do poprawy jakości pracy szkoły i jej znaczenia w środowisku lokalnym.

      Autorką i koordynatorką projektu jest Wioletta Sosnowska.

     • więcej
     • Wizyta naszych uczniów we Włoszech
     • Wizyta naszych uczniów we Włoszech

     • 09.12.2019 23:18
     • W niedzielę, 1 grudnia druga grupa uczniów i nauczycieli (Anna Chimko, Kornelia Grzymała i Agnieszka Kulesza) biorących udział w programie Erasmus Plus, po długiej podróży dotarli do Maglie we Włoszech. Przed szkołą czekały na swoich polskich kolegów i koleżanki włoscy uczniowie wraz z rodzinami. Po bardzo miłym i serdecznym powitaniu wszyscy rozjechali się do swoich włoskich domów.
      Zapraszamy do oglądania fotorelacji: zobacz...
     • więcej
     • Warsztaty piernikowe
     • Warsztaty piernikowe

     • 03.12.2019 14:26
     • W piątek, 29.11.2019 uczniowie z projektu Erasmus+ wzieli udział w zajęciach związanych przygotowaniem świątecznych pierników. Zajęcia warsztatowe miały na celu propagowanie spuścizny produktów regionalnych i lokalnych wytwarzanych na terenie województwa lubuskiego.
      Zapraszamy do ogladania relacji: zobacz...
     • więcej